;

Lessen voorjaar

Wanneer?

1e les = de werk na de paasvakantie (= medio april), laatst les eind juni = 9 weken + 1 reserveweek.

Je hebt 1x les per week, tenzij je expliciet bij de inschrijving vraagt om 2x/week les te krijgen (en er hiervoor ruimte is).
Meestal is dit 1u per week. Indien organisatorisch mogelijk, is de les voor volwassenen 1,5u/week.
Op volgende momenten (onderstaande dagen en uren zijn deze voor 2023, deze voor 2024 kunnen wijzigen):

 • Maandag:
  • Jonas: 16.30u, 17.30u, 18.30u, 19.30u, 20.30u;
  • Tom: 19u, 20u, 21u.
 • Dinsdag:
  • Floris: 18u, 19u, 20u, 21u;
  • Tom: 19u, 20u, 21u.
 • Woensdag (Floris): 13u, 14u, 15u, 16u, 17u, 18u
 • Donderdag:
  • Jonas: 16.30u, 17.30u, 18.30u, 19.30u, 20.30u;
  • William: 19u, 20u, 21u 
 • Zaterdag: (Floris): 9u, 10u, 11u, 12u

Vermelde uren zijn de starturen.

Prijzen per persoon:

4 spelers/groep € 90
3 spelers/groep €105
2 spelers/groep €135

In principe max. 4 deelnemers/groep. Uitzonderlijk 5 (dan prijs €75).

Inbegrepen tennismateriaal (racket, ballen, ...).

Tot 14 jaar zijn de lessen fiscaal aftrekbaar.
Daarnaast voorzien de ziekenfondsen ook een tussenkomst in het lidgeld (zie lidgeld/tennisabonnement).

Deelname aan lessen betekent ook dat je een tennisabonnement neemt. We willen je immers aanmoedigen (en een beetje verplichten) om ook te oefenen. De bijdrage hiervoor valt mee.
Lesnemers krijgen immers een korting:

Wat je nog wil weten

De inschrijving is eenvoudig. Je doet dit via de groene knop 'inschrijven' hierboven.
Na inschrijving krijg je een mail dat je inschrijving is gebeurd.

Heb je een specifieke vraag, bv. dat je graag met bepaalde personen samen in een groep zit, vermeld dit dan bij de 'opmerkingen'.

Schrijf liefst in voor 21/03/2023.
Na 21/03/2023, uiterlijk 02/04/2023, contacteren we jou met voorstel groepsindeling en lesmoment. Na akkoord van jou, ontvang je een uitnodiging tot betalen en vraag om tennisabonnement aan te vragen.

Indien je al eerder wilt tennissen, doe je de aanvraag tennisabonnement eerder. Kies tarief ‘met lessen’ = 50%/30% korting.
Indien je voor dit seizoen al een abonnement hebt en je schrijft achteraf in voor groepslessen, dan wordt 50%/25% van het abonnementsgeld terug gestort.

Bij de groepsindeling houden we rekening met leeftijd, tenniservaring, moment dat je kan spelen en met hoeveel dat je in een groep wilt zitten.
Prioriteit hierbij is tenniservaring en (voor de jongeren) leeftijd.

Zo er voor bepaalde uren meer vraag dan aanbod is, houden we rekening met het inschrijfmoment.

Wil je 'een speciale' groepsindeling, bv. een gezin (mama, papa en de 2 kinderen), meld dit dan bij de inschrijving.

Regelmatig vraagt men om 1,5 uur les/week te volgen i.p.v. 1 uur/week. Meestal kunnen we dit, door de grote vraag naar lessen, echter niet georganiseerd krijgen. Daarom voorzien we dit niet (meer) als keuzemogelijkheid. Indien hiervoor toch ruimte blijkt te zijn, zullen we de betrokkenen laten weten dat dit mogelijk is en hen vragen of zij hiervoor kiezen.

De lessen vinden plaats op de all weather courts, waardoor we minder afhankelijk zijn van het weer. Zo de les niet kan doorgaan, krijg je bericht van je leraar. Geen bericht = de tennisles gaat door. Het is de tennisleraar die dit bepaalt.
Indien de les niet kan doorgaan, wordt de les ingehaald op tijdens één van de reserveweken nl. week 10 en 11 (= eind juni). Indien de les toch niet kan worden verplaatst, wordt het bedrag hiervan integraal terug betaald.

Zo je les hebt op een feestdag of brugdag, gaat deze - behoudens tegenbericht van je leraar -  door op deze dag.

Zo je een les niet kan, meld dit je leraar. Bij de start van de lessenreeks ontvang je de gegevens van je leraar.
Tenzij wegens medische redenen, worden lessen waaraan je niet kon deelnemen, niet terug betaald.

Dit kan zeker. Uiteraard moet je een terrein (thuis of op het moment dat je op de club komt) reserveren. Meer info zie clubreglement.

Iedere lesnemer is verzekerd voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Meer info zie HIER. Bij een ongeval vul je bijgevoegd document in en bezorg je dit aan secretariaat@oxaco-tennis.be.
Achter de toog (in het kastje tennis) liggen een aantal blanco exemplaren. Het belangrijkste is dat bij ongeval de dokter een attest invult.

In kastje van de tennis is er ook een EHBO-kist. Ook in het materiaalkot van de tennisleraar is een EHBO-kist.

Capenberg beschikt ook over een defibrillator. Deze hangt boven het kastje tennis (achter de toog). De gebruiksaanwijzing hangt erbij.

Ijs voor bv. verzorging kneuzingen vraag je aan de persoon met toogdienst.

Via de tennisleraars kan je een tennisracket kopen of advies vragen over tennisrackets/besnaring. Meer info HIER.

Je moet hier niets voor doen. De club bezorgt jou tegen dat je de belastingaangifte moet indienen (uiterlijk april van het jaar volgend op het jaar dat je kind kamp volgde), een fiscaal attest. Vanaf aanslagjaar 2023 (= lessen gevolgd in 2022) bezorgt de club deze info ook aan de overheid, zodat deze in principe automatisch in je belastingaangifte worden vermeld.

Hoeveel is dit belastingvoordeel?
Voor 2023 mag je max. 15,70 euro per dag/kind in mindering brengen.  
Vermeld dit (begrensd) bedrag in je belastingaangifte in het vak X, rubriek B, code 1384.

De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven. Daarnaast ook een besparing gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting. Gemiddeld bedraagt de gemeentebelasting 8%, of nog een extra besparing van 3,6% of totaal 48,6% belastingvermindering.

Alleenstaande ouders kunnen, afhankelijk van hun inkomen, daarbovenop nog tot maximaal 30% extra belastingvermindering bekomen (exclusief belastingvermindering gemeentebelasting).

Concreet. Indien je bijvoorbeeld 2 kinderen van -14 jaar hebt die elk een lessenreeks  volgden van telkens 9 lessen, dan kan je 15,70 euro x 2 x 9 lessen of totaal 282,60 euro in mindering brengen.
Je krijgt hierdoor een belastingvermindering van 48,6% of 137 euro belastingbesparing.

De meeste informatie vind je op de website.
Bij de start van het seizoen organiseert de club diverse infomomenten (= ogenblikken dat er iemand op de club aanwezig is). Vind je de gewenste informatie niet, dan kan je ons contacteren

Tip! Zet Oxaco website op je smartphone!