Sport en Funkampen

Wat?

Het kamp bevat sport en spel waarbij de nadruk wordt gelegd op beweging en sociaal functioneren. Ook uitstappen staan gepland.

Het programma verschilt naargelang de leeftijd, het seizoen, het weer, de interesses, ...
Elk kamp is anders!
Sterktes van onze kampen zijn de kleinschalig, waardoor iedere kind de nodige aandacht krijgt. De monitoren hebben ruime ervaring. En de flexibiliteit. De eerste dag leren de kinderen de monitoren kennen maar ook omgekeerd. De monitoren zien wat de interesses en de mogelijkheden van de groep zijn. Uiteraard wordt ook gezorgd voor voldoende variatie. Geen 2 kampen met eenzelfde programma!

Een kamp duurt meestal één week (5 dagen). Sommige kampen (krokus, herfst, winter) duren 2 of 3 dagen. Je bent niet verplicht voor de ganse periode in te schrijven. Het minimaal aantal dagen waarvoor je inschrijft is 2 dagen. Je betaalt ook enkel voor de dagen waarvoor je inschrijft.

Voor wie?

Kinderen van 4 tem 14 jaar. (4 jaar op moment van het kamp)


Wanneer?

 • 12 tem 14/02/2024 (3 dagen) - inschrijvingen afgesloten
 • 02 tem 05/04/2024 (4 dagen) - inschrijvingen afgesloten
 • 08 tem 12/07/2024 (5 dagen) - nog enkele plaatsen
 • 15 tem 19/07/2024 (5 dagen) - nog enkele plaatsen
 • 22 tem 26/07/2024 (5 dagen) - nog voldoende plaatsen
 • 05 tem 09/08/2024 (5 dagen) - nog enkele plaatsen
 • 28 tem 30/10/2024 (3 dagen) - nog voldoende plaatsen
 • 02 tem 03/01/2025 (2 dagen) - nog voldoende plaatsen

Telkens van 9 tot 16u, met gratis voor- en na opvang vanaf 8u en tot 17u. Geen naopvang op de laatste kampdag.

Meer praktische info over onze Sport en funkampen

Ontdek ook onze Tenniskampen

Prijs

€28/dag

De prijs is ALL-in en omvat om:
- drankje (tijdens de middagpauze)
- tussendoortje (10u en 2 uurtje)
- Oxaco-tennisgadget (1/deelnemer/jaar)
- voor- en na-opvang (geen na-opvang laatste dag kamp)

De kampen zijn fiscaal aftrekbaar.
Daarnaast voorzien de ziekenfondsen ook een tussenkomst.

10% cash back zo je deelneemt aan minimum 3 sport- en funkampen februari 2024 tem januari 2025, waarbij je per kamp minimum 3 dagen deelneemt (2 dagen voor kerstkamp).

Inschrijven

Lees HIER het reglement jeugdkampen.

Wat je nog wil weten

Het is voor veel werkende ouders elk jaar een hele klus: de gezinsplanning van de schoolvakanties rond krijgen. De nood aan kinderopvang is hoog en dagvullende activiteit als onze sport- en funkampen bieden een uitweg. Maar onze kampen zijn zoveel meer dan een makkelijke opvangmogelijkheid.

Vooreerst doet het kind aan sport en sport is goed in meerdere opzichten. Het zorgt ervoor dat kinderen hun energie kwijt kunnen, draagt bij tot de motorische ontwikkeling en is nuttig bij de preventie van overgewicht.

Ook in sociaal opzicht is het nut van sportkampen onmiskenbaar. Het leren omgaan met anderen, weg van de ouders en met sport als bindmiddel, is een heel belangrijk aspect.

Daarnaast leer je om te gaan met winst en verlies en met het accepteren van regels. En je kweekt ook zelfvertrouwen en vergroot je zelfredzaamheid.

 

Bovendien is een sportkamp per definitie een groepsgebeuren. Je werkt samen met andere mensen en verruimt zo je leefwereld. Hierdoor leer je elkaar ook te waarderen, in alle verscheidenheid. In die omstandigheden een week met elkaar doorbrengen schept vriendschappen voor het leven.

Het programma bestaat uit sport en spel waarbij de nadruk wordt gelegd op beweging en sociaal functioneren.
Enkele voorbeelden: rollen bollen, atletiek, boogschieten, balspelen, tennis, water spelletjes, knutselen.

Het programma verschilt naar gelang de leeftijd, het seizoen, het weer, de interesses van de deelnemers, ...
Elk kamp is anders!
Sterkte zijn de kleinschalig, waardoor iedere kind de nodige aandacht krijgt. De monitoren hebben ruime ervaring.
En de flexibiliteit. De eerste dag leren de kinderen de monitoren kennen maar ook omgekeerd. De monitoren zien wat de interesses en de mogelijkheden van de groep zijn. Uiteraard wordt ook gezorgd voor voldoende variatie. Geen 2 kampen met een zelfde programma!

Meestal vinden de activiteiten plaats op het domein Capenberg. Daarnaast worden er ook uitstappen gedaan, bijvoorbeeld naar: speeltuin Lier, zwembad De Waterperels in Lier, minigolf in Lier, binnenspeeltuin Speelmijntje in Boechout. Tijdens de uitstappen is extra begeleiding voorzien. Zwemmen vindt meestal plaats op donderdag. Minigolf, speeltuin Lier op vrijdag. Deze uitstappen gebeuren met de bus van de Lijn.

Elke morgen overloopt de hoofdmonitor het programma van de dag en van de dag erop zodat je weet of je dan iets extra moet meebrengen. Zo je kind een bepaalde dag niet komt, informeer zelf vooraf of je kind de dag dat hij terug komt iets bepaald moet mee brengen. Doe dit ook zo je kind dat 1 niet komt (contacteer dan telefonisch de hoofdmonitor).

De indeling gebeurt vooral i.f.v. leeftijd. Vriendjes e/o broertje/zusjes die dit wensen, zetten we - in de mate van het mogelijke - samen.
Wanneer er op uitstap wordt gegaan, gebeurt dit door iedereen samen (zowel de kleintjes als de grotere). Ook wordt steeds samen gegeten.

Een kamp duurt meestal één week (5 dagen). Voor deze kampen kan je opteren om voor 4 dagen in te schrijven. De kampen tijdens de herfst-, kerst- en krokusvakantie duren 3 dagen. Hiervoor schrijf je in voor de 3 dagen.
Omdat we soms ook op verplaatsing gaan, neem je in principe steeds voor een ganse dag deel.

De inschrijving is eenvoudig. Je doet dit via de groene knop 'inschrijven' hierboven.
Bij inschrijving wordt gevraagd om dadelijk te betalen (= online betaling Bancontact -app = QR code). Dit is nog geen garantie dat je zoon/dochter kan deelnemen.
Ook wordt het rijksregisternummer van het kind en van de ouder die de betaling doet gevraagd. Registreer dit. Enkele zo ontvang je een correct fiscaal attest.

De club volgt de inschrijvingen zeer regelmatig op. Zo het kamp volzet of quasi volzet wordt dit vermeld op de website.

Kinderen die deelnemen aan 3 of meer sport- en funkampen in 2024, krijgen op het einde van het jaar 10% van het betaald bedrag teruggestort.

We vragen online te betalen omdat dit zowel voor de ouders als de club de administratie beperkt.
Indien online betaling niet lukt, doe overschrijving naar BE68 7370 7441 7534 Oxaco tennis met in de mededeling naam en voornaam van de deelnemer(s) en vermelding over welk kamp het gaat.

Indien het financieel moeilijk is om alles ineens te betalen, laat het ons weten. We zullen ja dan vragen om 20% voorschot over te schrijven en de rest 1 maand voor de start van het kamp via overschrijving.

We verzamelen aan de kleedkamers aan de achterkant van de sporthal (= vlakbij tennisterreinen 4 en 5). In de zomer, en bij mooi weer, kunnen de kinderen tijdens de vooropvang buiten spelen; tijdens de herfst-, kerst- en krokusvakantie en bij slecht weer gebeurt de vooropvang in de sporthal. Ingang langs de kleedkamers aan de achterkant van de sporthal.

Meld je kind ’s morgens aan bij de monitor die de aanwezigheden noteert en meld je kind ’s avonds af bij de monitor die de afhalingen noteert.

De club beschikt over verschillende parkings. De parking het dichtste bij de verzamelplaats 's morgens is de parking achter tennisterreinen 4 en 5, te bereiken door rechts naast de sporthal tot helemaal achteraan te rijden (kant Borsbeek).

Breng gepaste kledij mee. Kledij voor zowel binnen als buiten. Graag ook reservekledij. Hierbij denken we vooral aan sokken en voor diegene die nog eens in hun broek durven doen, extra onderbroek en broek.
Breng ook 2 paar sportschoenen mee; sportschoenen voor binnen (sporthal) en voor buiten. Daarnaast ook regenlaarzen.
In de zomer ook bescherming tegen de zon (petje, zonnecrème).

Breng zeker een drinkbus mee, die vullen we bij met (kraantjes)water. Wens je een ander drankje? Dat kan, maar graag gezond.

Voor 's middags breng je boterhammetjes mee. Graag maximaal gezonde voeding. De club zorgt voor een gezond drank.

Een versnapering voor tussendoor moet je niet voorzien (liefst niet). De club zorgt voor een versnapering (koek/ fruit) tussendoor.

Sport- of tennismateriaal (bv. tennisracket en -ballen) moet je niet meebrengen. Daarvoor zorgt de club.

Aan de ouders vragen we volgende aandachtspunten:

 • Hou je kind thuis als hij/zij ziek is.

 • Vermeld specifieke/noodzakelijke info over de gezondheid van de deelnemer bv. diabetes, luchtwegenproblemen, kinderen met verminderde weerstand. Moet de deelnemer bv. tijdens de dag medicatie, puffer, … gebruiken, wanneer moet hij/zij dit innemen, ....

Iedere deelnemer is verzekerd voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid via Sportievak (uitzondering deelnemers die een tennisabonnement hebben - info verzekering zie 'tennisabonnement').

Meer info over de Sportievak verzekering vind je HIER.
Bij een ongeval vul je bijgevoegd document in en bezorg je dit aan secretariaat@oxaco-tennis.be.

Kleine kwetsuren worden verzorgd door de monitoren die over een EHBO-kist beschikken.

Teken komen almaar vaker voor en niet alleen in de vrije natuur.

Van een tekenbeet kan je ziek worden. Maak er daarom een gewoonte van jezelf en anderen regelmatig te controleren na een dagje buiten. Hoe sneller de teek wordt verwijderd, hoe kleiner de kans op de ziekte van Lyme.

Een teek gevonden? Verwijder hem rustig en in één beweging. Liefst met een tekenverwijderaar.

Meer info www.tekenbeten.be.

 

Ben je toch in contact gekomen met de brandharen? Volg dan deze tips:

 • Strip de huid met plakband om de brandharen te verwijderen. Wrijven of krabben helpt niet.
 • Spoel of was de getroffen lichaamsdelen met water. Ook de ogen moeten goed gespoeld worden.
 • Was kledij zorgvuldig en op hoge temperatuur bij contact.

Meer info vind je HIER.

Je moet hier niets voor doen. De club bezorgt jou tegen dat je de belastingaangifte moet indienen (uiterlijk april van het jaar volgend op het jaar dat je kind kamp volgde), een fiscaal attest. Vanaf aanslagjaar 2023 (= kampen gevolgd in 2022) bezorgt de club deze info ook aan de overheid, zodat deze in principe automatisch in je belastingaangifte worden vermeld.

Hoeveel is dit belastingvoordeel?
Voor het kampjaar 2023 mag je max. 15,70 euro per dag/kind in mindering brengen.  
Vermeld dit (begrensd) bedrag in je belastingaangifte in het vak X, rubriek B, code 1384.

De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven. Daarnaast ook een besparing gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting. Gemiddeld bedraagt de gemeentebelasting 8%, of nog een extra besparing van 3,6% of totaal 48,6% belastingvermindering.

Alleenstaande ouders kunnen, afhankelijk van hun inkomen, daarbovenop nog tot maximaal 30% extra belastingvermindering bekomen (exclusief belastingvermindering gemeentebelasting).

Concreet. Indien je bijvoorbeeld 2 kinderen van -14 jaar hebt die elk 2 kampen volgden van telkens 5 dagen, dan kan je 15,70 euro x 2 kinderen x 2 kampen x 5 dagen of totaal 314 euro in mindering brengen.
Je krijgt hierdoor een belastingvermindering van 48,6% of 152 euro belastingbesparing.

Breng het formulier van jouw ziekenfonds mee op het kamp (liefst de eerste dag). Vul al zelf de gegevens in dit je kent (naam, voornaam, periode kamp, betaald bedrag, ...). Zo moeten de monitoren nog enkel stempel en handtekening zetten.

Tot 30 dagen voor de start van het kamp kan je annuleren en wordt het betaald bedrag volledig terug betaald.

Indien je zoon/dochter om medische redenen in laatste instantie niet kan deelnemen, wordt het betaald bedrag terug betaald excl. €15.

De meeste informatie vind je op de website.
Bij de start van het seizoen organiseert de club diverse infomomenten (= ogenblikken dat er iemand op de club aanwezig is). Meer info kijk HIER.

Tip! Zet Oxaco website op je smartphone!

Oxaco tennis organiseert deze kampen al diverse jaren. Hierbij wordt meestal ook gezwommen. We  weten hoe dit aan moet pakken en zorgen voor voldoende begeleiding. Uit de evaluaties blijkt dat het zwemmen naar 'de Waterperels' als één van de top momenten wordt vermeld, ook door de kleinsten. Heb je als ouder toch vragen of aandachtspunten, bespreek dit dan de eerste dag met de hoofdmonitor.

Oxaco tennis organiseert al vele jaren sport- en funkampen en heeft zo al wel wat ervaring met extreme hitte.

 • Zo beschikken we over een sporthal, is meestal koeler dan buiten wanneer het zeer warm is.
 • We passen het programma aan.
  • Bij warm weer worden er geen activiteiten gedaan die veel inspanningen vergen.
  • Er worden water spelletjes gedaan.
 • We blijven uit de zon op de warme uren. Het domein beschikt over heel wat schaduwplekken.
 • We zorgen dat de kinderen regelmatig drinken en zorgen voor fruit.

Meestal wordt er op donderdag gezwommen. Kan dit eventueel worden aangepast?
Reservatie van zwemmen met een groep moet ruim op tijd gebeuren, vandaar dat dit op de vaste dag (donderdag) blijft.

 • Al onze monitoren genoten een pedagogische opleiding, hebben heel wat ervaring en zijn minstens 19 jaar oud.
 • Elk kamp heeft een kampverantwoordelijke, jouw aanspreekpunt op het kamp. Vóór aanvang van het kamp ontvang je zijn/haar naam en gsm.nr..
 • Elk kamp heeft een vaste structuur en alles heeft een vaste plaats. Kinderen vinden er snel hun weg en voelen er zich meteen thuis.
 • Bij regenweer wordt in de sporthal getennist/gesport.
 • Oxaco tennis behaalde in 2023, voor het 4e jaar op rij, het label Tennis Vlaanderen jeugdvriendelijke tennisclub.

Beoordelingen

We werden goed geïnformeerd via mail, website, op het kamp zelf, wat we moesten meebrengen, wie we konden contacteren, ….
Mijn zoon was super enthousiast over alle activiteiten maar het zwemmen en de picknick met de fiets waren de uitschieters.
Ilias vond het knutselen zeer leuk, draagt nog af en toe zijn gemaakte ketting.
Zwemmen, tennis en behendigheid met fiets of step vonden onze kinderen de max!
Onze kinderen vinden de variëteit aan activiteiten erg leuk. De uitstap naar het zwembad werd ook erg enthousiast onthaald.
Step- en fietsparcour vonden onze kindjes heel fijn.
Een zeer professioneel team.
Er werd duidelijk aangegeven via het krijtbord wat er op de planning stond en wat er de volgende dag nodig was. Doe zo voort !!
Voor alle vier de monitoren een dikke duim!!!!
Heel tevreden over elke begeleider, professioneel , vriendelijk en zeer toegankelijk.
Positief dat deze monitoren al wat ouder zijn (en juf of meester zijn in het beroepsleven), zeker omdat onze kindjes nog relatief klein zijn.
Als u kind goedgezind thuiskomt is het toch super geweest !
Fijn dat ze al na 1 dag echt je kindje kennen en ze weten echt van aanpakken, enthousiaste kleuter hier thuis om nog een keertje terug te komen, heel erg bedankt!
Sarah vond het tof dat ze haar eigen fiets mocht meebrengen. Ze is veel aan het oefenen om te leren fietsen en doet niet liever.
Zwemmen in het zwembad De WaterPerels te Lier vonden de kinderen super. Ook goed dat er voor zwemactivteit extra monitor was voorzien.
De spelletjes (smokkelspel en zoektocht) waren een groot succes bij de kinderen!!
Wij komen volgend jaar terug!
De prijs was prima voor de activiteiten die erbij zaten.
Prima toelichting per mail met bereikbaarheid van de verantwoordelijken en melding van terugbetaling door ziekenfonds.
Op voorhand leek het duur maar achteraf rekening houdend met wat ze allemaal gedaan hebben of gekregen, was de prijs wel ok.
Het lasershooten was super tof!
Variatie top !
Onze dochter vindt de afwisseling met knutselen heel leuk.
Afwisseling van sport en spel werd zeker geapprecieerd.
Goede aanpassing aan weersomstandigheden.
Jullie kampen zijn altijd top!
De verschillende activiteiten vinden ze fantastisch. Veel afwisseling en een leuke kennismaking met verschillende sporten.
Vooral naar de minigolf en het zwemmen kijken ze uit.
Knutselen, spelletjes spelen, fietsen,...
Kinderen komen elke dag enthousiast thuis.
De zonnebril en groepsfoto als cadeau / aandenken was een topper 🙂
Ze kijken al uit naar het volgende kamp!
De afwisseling tussen tennis en andere activiteiten was fijn.
Op deze manier kwamen de kinderen in contact met andere 'nieuwe' activiteiten.
Dank om ook aandacht te besteden aan gezonder voeding (fruit).

  Leuke afwisseling. Verschillende sporten die aan bod komen zijn een leuke kennismaking voor de jongste kinderen.

  Estelle vond de uitstap naar de waterperels heel leuk! Ook de speeltuin uitstap en de dag op wieltjes vond ze heel geslaagd!

  Ons zoontje kwam elke dag super enthousiast thuis en we hebben zelfs een dag bijgeboekt.
  We hebben het gevoel dat alle activiteiten tof waren.

  Maxim was heel enthousiast. Ik was bang dat het leeftijdsverschil met de oudste kinderen wat te groot
  en overweldigend ging zijn, maar dat was onterecht.

  Wat voor ons ook fijn is: dat er een korting is als je inschrijft voor 3 kampjes.

  Mijn dochter was heel enthousiast over het kampje ! Ze vond het leuk dat er veel afwisseling was in de activiteiten.
  Voor haar leeftijd durven de meeste organisaties niets speciaal of uitdagend te doen met die leeftijdsgroep.
  Jullie hebben laten zien dat dit wel kan! Ook leuk om te zien dat de grote kindjes de kleinere helpen!

  Het was de eerste keer dat mijn zoontje naar jullie funkamp kwam. Hele attente monitoren!
  Leuke ligging en veel wisselende activiteiten. Mijn zoontje was heel enthousiast!

  Leuk dat je niet voor de hele week moet inschrijven

  Heel erg bedankt voor het fijne kamp. Dorée kwam elke avond moe maar voldaan thuis
  en had ‘s ochtend ook echt zin om terug te komen spelen.

  Structuur v/h kamp is prima; duidelijke communicatie voordien en tijdens het kamp geeft de kinderen
  de mogelijkheid uit te kijken naar ALLE activiteiten.

  Altijd een topkampje. Leuke monitoren en fijne activiteiten. Onze kinderen komen altijd enthousiast thuis!

Oxaco T.C. vzw
Borsbeeksesteenweg 45
2530 Boechout
Tel. cafetaria: 03 455 54 33
© 2024 Oxaco T.C. vzw