;

Lessen najaar - winter

Voor wie?

Leeftijd: 4 tot .....
Zowel starters als tennissers met ervaring.

Wanneer?

Aantal lessen: We starten met 7 lessen (7 weken).
Telkens 1 of 1,5u (keuze).
Minimum 2 in een groep, maximum 4 (uitzonderlijk 5).

Eerste les week 06/09/2021.

  • Maandag Jonas: 17u, 18u, 19u, 20u, 21u.
  • Dinsdag Jonas: 17u, 18u, 19u, 20u, 21u en Lucas: 18u, 19u, 20u en 21u.
  • Woensdag: Floris: 13u, 14u, 15u, 16u en Sebastiaan: 14u, 15u, 16u, 17u.
  • Donderdag William: 18u, 19u, 20u.
  • Zondag Stijn: 9.30u, 10.30u, 11.30u.

Vermelde uren zijn de starturen. +12 jarigen kunnen opteren voor 1,5u les/week.
Wil je 'een speciale' groepsindeling, bv. een gezin (mama, papa en de 2 kinderen), meld dit dan bij de inschrijving.

Na de lessenreeks (van 7) wordt bekeken of er voldoende interesse is om de lessenreeks te laten verder lopen. Hoelang? Hangt af van de weersomstandigheden en de interesse. Dankzij de beschikbaarheid van 'all weather' courts kan er theoretisch een ganse winter door getennist worden.

Vermelde uren zijn de starturen.
+12 jarigen kunnen opteren voor 1,5u les/week

Prijzen

  1uur/week 1,5 uur/week
4 spelers/groep €65 €95
3 spelers/groep €70 €105
2 spelers/groep €95 €140

Inbegrepen tennismateriaal (racket, ballen, ...).
Zorg voor gepast schoeisel (geen diepe inkervingen), sportkledij en drank (bv. een drinkbus met water).
Tot 14 jaar zijn de lessen fiscaal aftrekbaar, waardoor je 45% terug krijgt van de fiscus.

Vermelde prijzen zijn deze voor lessenreeks van 7. Zo er uiteindelijk meer lessen worden gevolgd (is geen verplichting), betaal je per extra les €8/u zo 4 lesnemers, €10/u zo 3 lesnemers, €12/u zo 2 lesnemers/groep.
Deze betaling gebeurt achteraf (per overschrijving). Je betaalt bijgevolg enkel zo je nog verder les volgt.
Ook deze betaling is fiscaal aftrekbaar tot 14 jaar (de club zorgt voor attest).

Deelname aan tennislessen betekent ook dat je een tennisabonnement neemt. We willen je immers aanmoedigen (en ook een beetje verplichten) om ook te oefenen.
De bijdrage hiervoor valt trouwens best mee. Als lesnemer krijg je immers een korting van 50% op het lidgeld. Bovendien komen de ziekenfondsen tussen in het lidgeld van een sportclub.

Klik HIER om de prijzen en de voordelen van een tennisabonnement te ontdekken.

Er zijn nog enkele plaatsen, nl.:
 - maandag 16u: 1 plaats - 14 jarige, redelijke tenniservaring
 - dinsdag 17u: 1 plaats - 15 jarige, beperkte tenniservaring
 - dinsdag 19u: 1 volwassene, beperkte tenniservaring
 - woensdag 14u: 2 plaatsen - 12 jarigen, redelijke tenniservaring
 - woensdag 16u: 1 plaats - 7 jarige, starter
 - woensdag 17u: 1 plaats - 13 jarige, redelijke tenniservaring
 - zondag 11.30u: 2 plaatsen - 14 jarigen, starters

Zo je nu inschrijft betaal je iets minder (immers reeds 1 les gepasseerd).

Inschrijven lessen najaar.

Wat je nog wil weten

De inschrijving is eenvoudig. Je doet dit via de groene knop 'inschrijven' hierboven.
Na inschrijving krijg je een mail dat je inschrijving is gebeurd.

Uiterlijk 1 week voor de start van de lessen contacteren we jou met een voorstel van groepsindeling en lesmoment. Daarna ontvang je een uitnodiging voor betaling.

Indien meer inschrijvingen dan plaatsen, houden we rekening met het inschrijvingsmoment.

Bij de groepsindeling houden we rekening met leeftijd, tenniservaring, moment dat je kan spelen, met hoeveel dat je in een groep wilt zitten, of je 1 of 1,5u les/keer wilt volgen (deze keuze geldt enkel voor +12j.).
Prioriteit hierbij is tenniservaring en (voor de jongeren) leeftijd.
Daarnaast het moment dat je kan spelen. We vragen alle momenten te vermelden dat je kan, waarbij eerst je voorkeur enz..
Tenslotte proberen we voorkeur van aantal spelers en duurtijd (1u of 1,5u) te respecteren.

Wil je 'een speciale' groepsindeling, bv. een gezin (mama, papa en de 2 kinderen), meld dit dan bij de inschrijving.

Oxaco tennis beschikt over 3 'all weather' terreinen. De tennislessen gaan op deze terreinen door. Enkel bij regen en vorst kan hierop niet worden getennist. Na regen zijn de terreinen dadelijk droog. Zo de les niet doorgaat bv. wegens regen of onbeschikbaarheid van de leraar, krijg je bericht van je leraar. Geen bericht = de tennisles gaat door. Het is de tennisleraar die dit bepaalt. Het kan bv. zijn dat het lesuur 1 en 2 regent (of regen wordt voorspeld), lesuur 3 van de avond niet. In dat geval zal de leraar meestal de 3 lesuren annuleren.
Indien de les niet kan doorgaan, wordt de les naar een later moment verplaatst. In principe op dezelfde dag van de week en het zelfde uur. Voorbeeld: je volgt les op dinsdagavond om 19u; 7 weken na één. Een les gaat niet door, week 8 wordt les gegeven op dinsdagavond om 19u.

Dit kan zeker. Uiteraard moet je een terrein (thuis of op het moment dat je op de club komt) reserveren.

Je moet hier niets voor doen. De club bezorgt jou tegen dat je de belastingaangifte moet indienen (april/mei volgend jaar), een fiscaal attest.

Hoeveel is dit belastingvoordeel?
Voor het jaar 2022 mag je max. 14,40 euro per dag/kind in mindering brengen. Hierdoor krijg je een belastingvermindering van max. €5,85/dag/kind (excl. minder gemeentebelasting). 
Voor de tennislessen komen we per lesdag(uur) zelden boven de grens van 13,70 euro (dit is enkel zo je met 2 personen in een groep les volgt) wat betekent dat je meestal het betaalde bedrag tennislessen volledig in mindering mag brengen.

Vermeld dit (begrensd) bedrag in je belastingaangifte in het vak X, rubriek B, code 1384.

De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven. Daarnaast ook een besparing gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting. Gemiddeld bedraagt de gemeentebelasting 8%, of nog een extra besparing van 3,6% of totaal 48,6% belastingvermindering.

Concreet. Indien je bijvoorbeeld 2 kinderen van -14 jaar hebt die elk 2 kampen volgden van telkens 5 dagen, dan kan je 14,40 euro x 2 kinderen x 2 kampen x 5 dagen of totaal 288 euro in mindering brengen.
Je krijgt hierdoor een belastingvermindering van 48,6% of 140 euro belastingbesparing.

We vragen je de leraar te verwittigen zo je een les niet kan deelnemen. Bij de start van de lessenreeks ontvang je de gegevens van je leraar.
Tenzij wegens medische redenen, worden lessen waaraan je niet kon deelnemen, niet terug betaald.

Iedere lesnemer is verzekerd voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Meer info zie HIER. Bij een ongeval vul je bijgevoegd document in en bezorg je dit aan secretariaat@oxaco-tennis.be.
Achter de toog (in het kastje tennis) liggen een aantal blanco exemplaren. Het belangrijkste is dat bij ongeval de dokter een attest invult.

In kastje van de tennis is er ook een EHBO-kist. Ook in het materiaalkot van de tennisleraar is een EHBO-kist.

Capenberg beschikt ook over een defibrillator. Deze hangt boven het kastje tennis (achter de toog). De gebruiksaanwijzing hangt erbij.

Ijs voor bv. verzorging kneuzingen vraag je aan de persoon met toogdienst.

Via de tennisleraars of de voorzitter kan je tennisrackets kopen (testen) op de club, meer info HIER.

Normaal kan je op de club (aan de toog) tennisballen kopen. Door de coronamaatregelen is de cafetaria (voorlopig) gesloten en kan je via een tennisleraar of een bestuurslid tennisballen kopen. Eén doos van 4 ballen SOLINCO APEX (voor gebruik alle terreinen) = €6 (= zeer voordelige prijs).

Betaling doe je door overschrijving op rekeningnummer BE28 0018 7682 5920 van OXACO Tennis met melding 'aankoop tennisballen'.

De meeste informatie vind je op de website.
Bij de start van het seizoen organiseert de club diverse infomomenten (= ogenblikken dat er iemand op de club aanwezig is). Meer info kijk HIER.

Tip! Zet Oxaco website op je smartphone!