;

Lessen najaar

Wanneer?

Van begin september tot eind oktober = 7 weken + 1 reserveweek.

Je hebt 1x les per week, tenzij je expliciet bij de inschrijving vraagt om 2x/week les te krijgen (en er hiervoor ruimte is).
Meestal is dit 1u per week. Indien organisatorisch mogelijk, is de les voor volwassenen 1,5u/week.

Wanneer de lessen precies doorgaan (welke dagen en welke uren) staat nog niet vast. Onderstaande dagen en uren zijn deze van 2023. Deze voor 2024 zijn medio juli beschikbaar. 
Op volgende momenten:

 • Maandag: eerste les 04/09
  • Jonas: 16.30u, 17.30u, 18.30u, 19.30u, 20.30u;
  • Tom: 19u, 20u, 21u.
 • Dinsdag: eerste les 05/09
  • Floris: 18u, 19u, 20u, 21u;
  • Tom: 19u, 20u, 21u.
 • Woensdag (Floris): 13u, 14u, 15u, 16u, 17u - eerste les 06/09
 • Donderdag: eerste les 07/09
  • Jonas: 16.30u, 17.30u, 18.30u, 19.30u, 20.30u
  • William: 18.30u, 19.30u, 20.30u 
 • Zaterdag (Stijn): 9.30u, 10.30u, 11.30u, 12.30u - eerste les 02/09

Vermelde uren zijn de starturen. Een les duurt 1 of 1,5uur.

Prijzen per persoon:

4 spelers/groep € 70
3 spelers/groep € 85
2 spelers/groep €105

In principe max. 4 deelnemers/groep. Jeugd, uitzonderlijk 5 (dan prijs €65).
Indien 1,5u les/week (volwassenen), prijs x 1,5.

Inbegrepen tennismateriaal (racket, ballen, ...).

Tot 14 jaar zijn de lessen fiscaal aftrekbaar.
Daarnaast voorzien de ziekenfondsen ook een tussenkomst in het lidgeld (zie lidgeld/tennisabonnement)

Deelname aan lessen betekent ook dat je een tennisabonnement neemt. We willen je immers aanmoedigen (en een beetje verplichten) om ook te oefenen. De bijdrage hiervoor valt mee.
Lesnemers krijgen immers een korting op hun abonnement:

Heb je reeds een abonnement en genoot je nog geen korting? Dan wordt een deel van je betaald abonnement 2024 terug gestort.

EXTRA:

Alle lesnemers + 18 jaar worden uitgenodigd op een avondtornooi WOENSDAG 04/09/2024 met drankje en hapje (gratis) speciaal voor hen. Zo leert men ook andere 'starters' kennen. Vooraf inschrijven.

INSCHRIJVEN

Inschrijven afgesloten.

Wat je nog wil weten

De inschrijving is eenvoudig. Je doet dit via de groene knop 'inschrijven' hierboven.
Na inschrijving krijg je een mail dat je inschrijving is gebeurd.

Heb je een specifieke vraag, bv. dat je graag met bepaalde personen samen in een groep zit, vermeld dit dan bij de 'opmerkingen'.

Schrijf liefst in voor 24/08/2023.
Na 24/08/2023, uiterlijk 27/08/2023, contacteren we jou met voorstel groepsindeling en lesmoment. Na akkoord van jou, ontvang je een uitnodiging tot betalen en vraag om tennisabonnement aan te vragen (indien je voor dit jaar nog geen abonnement hebt).

Indien je al eerder wilt tennissen, doe je de aanvraag tennisabonnement eerder. Kies tarief ‘met lessen’ = 50% korting (de mogelijkheid om tarief 'met lessen' te kiezen, wordt zichtbaar vanaf zodra je voor de lessen najaar kan inschrijven).
Indien je voor dit seizoen al een abonnement hebt en je schrijft achteraf in voor groepslessen, dan wordt een deel van je abonnementsgeld terug gestort (zodat je hetzelfde voordeel geniet als diegene die nu een abonnement nemen).

Bij de groepsindeling houden we rekening met leeftijd, tenniservaring, moment dat je kan spelen en met hoeveel dat je in een groep wilt zitten.
Prioriteit hierbij is tenniservaring en (voor de jongeren) leeftijd.

Zo er voor bepaalde uren meer vraag dan aanbod is, houden we rekening met het inschrijfmoment.

Wil je 'een speciale' groepsindeling, bv. een gezin (mama, papa en de 2 kinderen), meld dit dan bij de inschrijving.

Oxaco tennis beschikt over 3 'all weather' terreinen. De tennislessen gaan op deze terreinen door. Enkel bij regen en vorst kan hierop niet worden getennist. Na regen zijn de terreinen dadelijk droog. Zo de les niet doorgaat bv. wegens regen of onbeschikbaarheid van de leraar, krijg je bericht van je leraar. Geen bericht = de tennisles gaat door. Het is de tennisleraar die dit bepaalt. Het kan bv. zijn dat het lesuur 1 en 2 regent (of regen wordt voorspeld), lesuur 3 van de avond niet. In dat geval zal de leraar meestal de 3 lesuren annuleren.
Indien de les niet kan doorgaan, wordt de les naar een later moment verplaatst. In principe op dezelfde dag van de week en het zelfde uur. Voorbeeld: je volgt les op dinsdagavond om 19u; 7 weken na één. Een les gaat niet door, week 8 wordt les gegeven op dinsdagavond om 19u.

Dit kan zeker. Uiteraard moet je een terrein (thuis of op het moment dat je op de club komt) reserveren.

We vragen je de leraar te verwittigen zo je een les niet kan deelnemen. Bij de start van de lessenreeks ontvang je de gegevens van je leraar.
Tenzij wegens medische redenen, worden lessen waaraan je niet kon deelnemen, niet terug betaald.

Iedere lesnemer is verzekerd voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Meer info zie HIER. Bij een ongeval vul je bijgevoegd document in en bezorg je dit aan secretariaat@oxaco-tennis.be.
Achter de toog (in het kastje tennis) liggen een aantal blanco exemplaren. Het belangrijkste is dat bij ongeval de dokter een attest invult.

In kastje van de tennis is er ook een EHBO-kist. Ook in het materiaalkot van de tennisleraar is een EHBO-kist.

Capenberg beschikt ook over een defibrillator. Deze hangt boven het kastje tennis (achter de toog). De gebruiksaanwijzing hangt erbij.

Ijs voor bv. verzorging kneuzingen vraag je aan de persoon met toogdienst.

Via de tennisleraars kan je een tennisracket kopen of advies vragen over tennisrackets/besnaring. Meer info HIER.

De meeste informatie vind je op de website.
Bij de start van het seizoen organiseert de club diverse infomomenten (= ogenblikken dat er iemand op de club aanwezig is). Meer info kijk HIER.

Tip! Zet Oxaco website op je smartphone!

Je moet hier niets voor doen. De club bezorgt jou tegen dat je de belastingaangifte moet indienen (uiterlijk april van het jaar volgend op het jaar dat je kind kamp volgde), een fiscaal attest. Vanaf aanslagjaar 2023 (= lessen gevolgd in 2022) bezorgt de club deze info ook aan de overheid, zodat deze in principe automatisch in je belastingaangifte worden vermeld.

Hoeveel is dit belastingvoordeel?
Voor 2023 mag je max. 15,70 euro per dag/kind in mindering brengen.  
Vermeld dit (begrensd) bedrag in je belastingaangifte in het vak X, rubriek B, code 1384.

De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven. Daarnaast ook een besparing gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting. Gemiddeld bedraagt de gemeentebelasting 8%, of nog een extra besparing van 3,6% of totaal 48,6% belastingvermindering.

Alleenstaande ouders kunnen, afhankelijk van hun inkomen, daarbovenop nog tot maximaal 30% extra belastingvermindering bekomen (exclusief belastingvermindering gemeentebelasting).

Concreet. Indien je bijvoorbeeld 2 kinderen van -14 jaar hebt die elk een lessenreeks  volgden van telkens 9 lessen, dan kan je 15,70 euro x 2 x 9 lessen of totaal 282,60 euro in mindering brengen.
Je krijgt hierdoor een belastingvermindering van 48,6% of 137 euro belastingbesparing.