Het Clubreglement

Iedereen die een zomerabonnement neemt, lessen, kamp of een stage volgt, dient dit reglement te respecteren.    
(gemakkelijkheidshalve wordt hieronder steeds over 'lid' gesproken)           
                               
Tennisseizoen en openingsuren
De club beschikt over 5 tennisterreinen, met verlichting. De terreinen zijn open van 9 tot 23u, tenzij zij onbespeelbaar zijn (bv. wegens onderhoud of slechte weersomstandigheden).
Het tennisseizoen loopt van april tot eind herfstvakantie (november). De exacte startdatum wordt bij de start van het seizoen mee gedeeld aan de leden.

Kleedkamers en cafetaria:
De kleedkamers zijn open van 9 tot 23.30u.
Het cafetaria is open:
o    tijdens de week van 12 tot 23.30u.
o    tijdens het weekend en op feestdagen van 10 u tot 20 u.
De drankautomaat is beschikbaar van 9 tot 23.30 u.

Orde
Elk lid zorgt mee voor de orde en netheid, zowel op en rond de tennisterreinen als in de kleedkamers en het cafetaria. Maak sportschoenen proper alvorens de cafetaria te betreden. Stoelen, tafels of parasols zet je terug op hun plaats.
Eventuele tekortkomingen (vuile kleedkamer, beschadigingen...) meld je aan een bestuurslid; mondeling, via mail, brievenbus of algemeen@oxaco-tennis.be.
Het is verplicht het plein in onberispelijke staat achter te laten, altijd vegen (en zo mogelijk ook de lijntjes terug proper maken).

Reserveren:
Oxaco tennis zorgt dat haar leden maximaal kunnen spelen, door het ledenaantal te beperken en door te zorgen dat terreinen maximaal beschikbaar zijn voor haar leden.
Een terrein reserveren doe je door je clubpas op het reserveringsbord te hangen.
Zie of het terrein niet is gereserveerd voor competitiewedstrijden, lessen of sportkampen of speciale situaties. Deze reservatie gebeuren door het clubbestuur en zijn vermeld op het reserveringsblad, opgemaakt per dag, zie op het prikbord naast het reserveringsbord v/d pasjes.
Zolang je tennist moet je clubpas op de juiste terrein/uur op het bord hangen.  Verwijderen of verplaatsen van clubpasjes van anderen is niet toegelaten.
Lesnemers, die na de les nog wat willen tennissen, hangen hun pas NA het beëindigen van de les.

Uitnodigingen
Een clublid mag ongelimiteerd niet-leden uitnodigen op kalme uren.
Een genodigde mag maximaal 3 maal uitgenodigd worden per tennisseizoen.
Hiervoor koop je een uitnodigingskaart (aan de bar) vooraleer je het tennisveld betreedt, aan €4 per reservatie.
De uitnodigingskaart hang je op het reserveringsbord.
Na het spelen deponeer je deze in de brievenbus van de club.

Kinderen – 10 jaar met ouders:
Kinderen tot 10 j. met zomerabonnement kunnen, op kalme uren, gratis tennissen mét hun ouders, zonder dat ouders lid moeten worden of uitnodiging moeten kopen. Idem omgekeerd, nl. kinderen tot -10j kunnen gratis met hun ouders tennissen, mits ouders zomerabonnement hebben.
Hiervoor hangt het kind of de ouder zijn/haar clubpas + pasje “kind -10j/ouder” op het reserveringsbord. Het pasje “kind -10j/ouder” vind je onderaan het reserveringsbord en hang je na het spelen terug.

Lid kan terreinen afhuren:
Oxaco tennis verhuurt  haar tennisterreinen niet, tenzij aan scholen of aan 'leden' (personen met een zomerabonnement) die bv. eens uitzonderlijk een aantal vrienden, collega's, .... willen uitnodigen.
In dat geval spreken we niet van uitnodiging maar 'huren terreinen'. Zo men dit wenst te doen vraagt men dit minimum 2 weken vooraf aan het Oxaco tennisbestuur, dit via mial. Het bestuur beslist of dit kan. De prijs bedraagt €10/terrein/uur en dient vooraf betaald. Het betrokken lid is verantwoordelijk voor correct gebruik terreinen o.m. correct schoeisel.

Kledij: tennisschoenen en tenniskledij zijn verplicht (geen basket- of joggingpantoffels).
     
Verlichting
De club beschikt over 5 tennisterreinen, met verlichting. De schakelaars voor de verlichting bevinden zich in de kleedkamers DAMES. Volg de instructies voor de verlichting strikt. Ze hangen in de kleedkamer DAMES, naast het schakelbord.
Als er na 21 u geen spelers meer zijn, schakel je de verlichting uit.

Sproeien
De sproei-installatie bevindt zich in de opslagruimte van Oxaco-voetbal. Ze wordt bediend door: bestuursleden, lesgevers, kapitein interclub of personeel van Capenberg.
Sproeien kan evt. ook met de tuinslang, door de personen hoger vermeld.

Sportkampen:
Oxaco-tennis organiseert tijdens de schoolvakanties sportkampen. Deelnemers hieraan  mogen alleen gebruik maken van de tennisvelden tijdens de uren van het kamp, wanneer de sportleraar hiervoor toelating geeft. Uiteraard geldt deze beperking niet indien zij een zomerabonnement heeft (en dan ook een clubpas heeft, die zij ophangen aan het reserveringsbord).

EHBO en defibrilator:
In het kastje tennis achter de toog bevindt zich een EHBO-kist. Hopelijk heb je dit niet nodig. Zo wel, vraag ernaar aan de persoon met toogdienst.
Capenberg beschikt ook over een defibrillator. Deze hangt boven het kastje tennis (achter de toog). De gebruiksaanwijzing hangt erbij.

Verzekering:
Het bestuur van Oxaco-tennis, noch Capenberg is verantwoordelijk voor diefstal, beschadigingen en ongevallen. Elk lid is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij of zijn gastspeler veroorzaakt aan de club of aan het domein Capenberg.
Alle leden, lesnemers, deelnemers kampen zijn verzekerd tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid op de terreinen en omgeving van Oxaco tennis via Tennis Vlaanderen (TV). Ongevallen of aansprakelijkheden op andere tennisclubs zijn verzekerd in het kader van een officiële competitie of ontmoeting. Genodigden zijn niet verzekerd. Bij een ongeval contacteer je het bestuur.

Sporta en Tennis Vlaanderen (TV):  
Leden die deelnemen aan Tennis Vlaanderen (TV), Sporta- competitie of Zuiderkempen, dienen de
reglementen van deze competities te respecteren. Zij vervullen zelf de nodige administratieve
verplichtingen. Eventuele boetes, die Oxaco-tennis ten laste worden gelegd, wegens niet
respecteren van de regels/administratieve verplichtingen, worden verhaald op de
spelers. Meer info: zie afspraken Sportapoules en interclub.

Sancties
In geval van inbreuken tegen het reglement, het gedrag of de “fairplay”, kan een lid verzocht worden zijn houding te verantwoorden voor het bestuur.
Het bestuur kan sancties tegen het betrokken lid nemen.
Uitsluiting van een lid kan alleen door de Algemene Vergadering beslist worden.

Persoonlijke gegevens en foto’s
De tenniswebsite en Facebook Oxaco tennis toont foto’s van onze club en activiteiten. Deze foto’s kunnen ook worden gebruikt voor andere publicaties van de club. Indien men wenst dat bepaalde gegevens of foto’s niet worden getoond, dient men dit te melden.
Op de website van Tennis Vlaanderen kan men bekijken wie bij onze club is aangesloten, met vermelding klassement en geboortedatum. Oxaco tennis bezorgt bij de start van het seizoen via nieuwsbrief aan de zomerabonnees +18 j. een overzicht van zomerabonnees + 18j. met ook vermelding mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer. Nieuwe zomerabonnees kunnen deze steeds vragen via algemeen@oxaco-tennis.be.

Aanvulling:
Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, vallen onder de bevoegdheid van het bestuur.