Competities algemeen

Iedereen die een zomerabonnement heeft kan deelnemen aan de Sporta  en/of Tennis Vlaanderen (TV)- competities en interclub Zuiderkempen, zonder meerprijs.

Lees meer

Afspraken Interclub

Data interclubwedstrijden:

Voor het bepalen van de data interclubwedstrijden, houd rekening met de andere interclubploegen en de clubactiviteiten.

Reservatie van de terreinen:

  • Het bestuur reserveert sowieso 2 terreinen. Indien de andere terreinen vrij zijn mogen deze worden gebruikt voor de interclub, waarbij men moet zorgen dat er minstens 1 terrein vrij is voor zomerabonnees die komen spelen.
  • Hang op het reservatiebord, de kaartjes “wedstrijd” (en verwijder deze achteraf). Maakt het voor iedereen duidelijk.
  • Als een thuiswedstrijd dient uitgesteld, overlegt de kapitein met het bestuur voor nieuwe reservatie.

Maaltijden:

  • Het is gebruikelijk dat na de spelers na de wedstrijd eten. Oxaco tennis zorgt hiervoor; geeft bij de start van het seizoen de data door aan Capenberg en betaalt de maaltijden (thuis- en gastploeg). 
  • Supporters kunnen eten, maar betalen zelf. De kapitein geeft ook deze bestelling door bij het begin van de ontmoeting.
  • Na de maaltijd ondertekent de kapitein de bestelbon, in tweevoud, één exemplaar voor Capenberg en één voor de penningmeester (bv. via de brievenbus te bezorgen).              

Tennisballen:

Het Oxaco-bestuur bezorgt de kapitein 2 dozen van 4 ballen per thuiswedstrijd. Deze ballen blijven eigendom van Oxaco-tennis. Zij worden nadat alle thuiswedstrijden zijn afgewerkt bezorgd aan een bestuurslid.

Respecteer het interclubreglement:

Respecteer het interclubreglement van de competitie waaraan je deelneemt (TV, SPORTA of Zuiderkempen) en geef tijdig de uitslagen door.
Eventuele boetes die de club hiervoor ontvangt worden verhaald op de ploeg (via de kapitein).
 

Richtlijnen Sporta Poules

Reserveren van terreinen:

Op basis van kalender door SPORTA aangeleverd, worden de terreinen gereserveerd door het bestuur. Er worden 2 uren gereserveerd voor één wedstrijd (volstaat in de meeste gevallen).
Enkel terreinen 3, 4 en 5 kunnen hiervoor worden gereserveerd. Terreinen 1 en 2 blijven beschikbaar voor leden met zomerabonnement die zonder reserveren kunnen komen spelen.

Let op:
- op dinsdag- en vrijdagavond zijn er tot 30/06 tennislessen op terreinen 4 en 5, waardoor er maar één terrein (nl. 3) kan worden gereserveerd voor bv. SPORTA-poules;
- op donderdag is het clubavond, hiervoor 'voorzien we' terreinen 1 tem 3, wat betekent dat er enkel terreinen 4 en 5 kunnen worden gereserveerd.

Indien het uur of datum van de thuismatch wijzigt, gelieve voorzitter@oxaco-tennis.be hiervan in te lichten en te informeren of er een terrein beschibkaar is.
Indien de wijziging in laatste instantie plaats vindt, dan mag je zelf op de reserveringsbladen een nieuwe reservering noteren. Hou wel rekening met hogervermelde beperkingen. Graag ook deze wijziging melden aan voorzitter@oxaco-tennis.be.

Hangen kaartjes:

Gelieve vooraleer het terrein te betreden op het reserveringsbord je clubpas te hangen + pasje ‘wedstrijd’. Dit maakt het iedereen duidelijk.
Nadien verwijderen.                    

De wedstrijduitslagen en het SPORTA-reglement:

Respecteer het SPORTA-reglement, o.m. het tijdig spelen van wedstrijden en het tijdig doorgeven van wedstrijduitslagen.
Eventuele boetes zullen op de deelnemer(s) worden verhaald.
Wedstrijduitslag kan Online via Sporta-website worden doorgegeven. Sporta vraagt om het origineel uitslagdocument (poulekaartje) nog tot april volgend jaar te bewaren 'op de club'. Gelieve dit zelf bij te houden.